Afval

Waar kan je terecht met welk afval?

Afvalophaling aan huis

Huisvuil, PMD, GFT en papier worden op vaste tijdstippen aan huis opgehaald door Limburg.net.

Huisvuil zet je buiten in de bordeaux huisvuilzakken van Limburg.net.

PMD zet je buiten in de blauwe zakken van Limburg.net.

De GFT container wordt enkel geledigd indien er een geldige GFT sticker op kleeft.

Vind de ophaaldata:

 

Afval juist sorteren

Meestal staat op de verpakking vermeld waar je met het afval heen moet.

Surf bij twijfel naar www.betersorteren.be of www.limburg.net/sorteerregels en fris je sorteerkennis op.

 

  • afvalkalender 2018   download pdf

  • Retributiereglement op het huishoudelijk afval - aanslagjaar 2018    download pdf

  • Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (beleidsdocument Vlaamse Overheid)   download pdf