Asbest

 

Wat doe je best met asbest?

Je hebt ongetwijfeld al over deze schadelijke stof gehoord. Tussen de jaren ’40 en ’90 was asbest dan ook een populair bouwmateriaal voor dakleien, golfplaten, vloertegels, bloembakken, vensterdorpels, enz. Maar hoe weet je of de stof in jouw huis verwerkt zit, en wat kan je eraan doen? We zetten het even voor jou op rijtje.

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit microvezels die je met het blote oog niet kunt zien. Het komt voor in verschillende vormen:
• (hecht)gebonden asbest, waarbij de vezels vastzitten in een bindmiddel (meestal een cement-toepassing). Voorbeeld zijn golfplaten en dakleien. Zolang het materiaal in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij.
• losgebonden asbest, met geen of een slecht bindmiddel en veel meer asbestvezels. De asbestvezels komen gemakkelijk vrij bij bewerking. Voorbeelden zijn isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leidingen.

Hoe ouder het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen.

Gezondheid? Aanraken van (hecht)gebonden asbest is ongevaarlijk. Bij het bewerken van (hecht)gebonden asbest, dat oud en broos is, kunnen asbestvezels vrijkomen. Het inademen van de asbestvezels kan longziekten veroorzaken zoals asbestose en longvlieskanker. Hoe langer en hoe intenser het contact, des te meer kans op asbestziekten. Daarom is er sinds 2001 een totaal verbod op de productie en verkoop en op hergebruik van asbest.

Wat kan en mag jij doen?

Ben je zeker dat het asbest is? Bij huizen gebouwd tussen 1955 en 1998 is de kans relatief groot dat ergens een asbesthoudend materiaal is gebruikt.

Info over het herkennen van asbesthoudende toepassingen vind je op ovam.be/asbest-in-en-rondom-uw-gebouw. Laat bij twijfel een test uitvoeren door een erkend labo (werk.belgie.be/asbest_in_materialen/).

Moet je asbest (laten) verwijderen?

Er is geen echte verplichting, maar gezien de stijgende kans op vrijkomen van vezels, is het verstandig vervangingen van dak- en gevelbekleding in te plannen.
Asbestmateriaal in slechte toestand en losgebonden asbest MOET je laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Zie werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars/.

Als je zelf asbestmateriaal verwijdert:

• Draag beschermende (wegwerp)-kledij : overall, handschoenen, mondmasker met filtercapaciteit P3.
• Maak de werkruimte leeg en bedek de vloer met een grote plastiek.
• Bevochtig het asbestmateriaal. Zo verspreid je minder stof.
• Gebruik alleen handwerktuigen. Elektrisch gereedschap maakt veel stof.
• Werk traag en voorzichtig! Verwijder de delen, handmatig, één voor één. Gooi het materiaal niet naar beneden!
• Poets de werkplek met een natte doek, die je nadien wegwerpt bij het asbestafval.
• Doe de beschermende kledij buiten uit (als laatste het masker) en spoel ook de schoenen goed af.
• Was je lichaam en haar na de werken.

Volgende handelingen zijn verboden:

• Het bewerken van het asbestmateriaal (zoals zagen, boren, slijpen, schuren, breken…)
• Het plaatsen van zonnepanelen of overzetdak op een asbestdak
• Het asbestdak reinigen of ontmossen met hogedrukreiniger
• Het asbestmateriaal hergebruiken

Waar naartoe met asbestafval?

• Losgebonden toepassingen of hechtgebonden toepassingen in slechte toestand, die verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar, neemt de verwijderaar mee.

• Hechtgebonden asbestafval, dat je zelf verwijderd hebt, mag je gratis naar het containerpark afvoeren.

Hou dit afval gescheiden van ander bouw- en sloopafval.

Pak het asbestafval goed in en vermijd stofvorming of breken.

Bij afvoer van grote hoeveelheden (>5 m3), biedt de gemeente de mogelijkheid om gratis een asbestcontainer te laten plaatsen bij jouw thuis.

 

meer info

milieudienst
012 67 07 06
karolien.brauns@wellen.be