BESLUIT GOUVERNEUR

11/10/2019

 

Opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen.

Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 11 oktober opgeheven. Gouverneur Herman Reynders volgt hiermee het advies van de Droogtecommissie van dinsdag 8 oktober en het advies van het Limburgs Droogteoverleg dat vandaag samenkwam.

De recent gevallen en nog voorspelde neerslag en de beperkte watervraag motiveren de opheffing van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De Droogtecommissie besliste daarenboven om af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Door de neerslag van de afgelopen weken zijn de peilen en debieten van de waterlopen verbeterd. Toch blijft de situatie zorgwekkend. Door de historisch lage grondwaterstanden kunnen de debieten in de waterlopen bij het uitblijven van neerslag snel terug dalen. Er is dus nog geen sprake van een structureel herstel. Doordacht en spaarzaam omspringen met water blijft het basisprincipe.

Opgelet! In afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen blijft omwille van de aanwezigheid van blauwalgen het recreatie- en captatieverbod op het kanaal Bocholt-Herentals; op het kanaal naar Beverlo; op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen; op de Zuid-Willemsvaart en op het Albertkanaal (sluis Hasselt kmpt. 50,5 tot sluis Kwaadmechelen kmpt. 77,1) van kracht.

Lees hier het politiebesluit.

Meer informatie lees je op www.crisis-limburg.be