BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR -18 JARIGEN

11/02/2021
 

Verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar in dertien Limburgse gemeenten wordt niet verlengd.

Voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar gelden volgende regels tot 1/03/2021:

Georganiseerd activiteiten (zonder overnachting) en niet-professionele sporttrainingen mogen voor één of meerdere groepen van maximaal 10 personen. Begeleiders tellen niet mee.

Groepen blijven steeds hetzelfde en hebben onderling geen contact met elkaar.

Kinderen tot en met 13 jaar: activiteiten mogen binnen (ruimtes verluchten!) maar liefst ook buiten

Vanaf 13 jaar: alle activiteiten verplicht buiten

Kinderen mogen maar 1 hobby in groepsverband uitoefenen.

Alle activiteiten die reeds gepland stonden in de krokusvakantie voor kinderen onder de 13 jaar mogen plaatsvinden in 1 of meerdere groepen van maximaal 25 kinderen per groep. Ook hier blijven de groepen hetzelfde en is er onderling geen contact.