CORONA - LIMBURG.NET NEEMT EXTRA MAATREGELEN

16/03/2020
 

Limburg.net neemt volgende extra maatregelen:

 

Geldigheid gft-sticker verlengd tot 1 mei 2020

Gezien de huidige maatregelen van de Federale overheid zijn heel wat verkooppunten van de gft-sticker (waaronder de stad- en gemeentehuizen) gesloten. Om die reden blijft de gft-sticker uitzonderlijk geldig tot 1 mei 2020 i.p.v. 1 april 2020. Iedereen die nog geen nieuwe sticker voor 2020 heeft gekocht, hoeft zich hiervoor voorlopig dus niet naar een verkooppunt te begeven.

Ophalingen aan huis

Tot op heden zijn er nog geen capaciteitsproblemen, maar dit kan van dag tot dag wijzigen. Van zodra er een bepaalde ophaling niet langer kan georganiseerd worden, zullen we dit onmiddellijk online zetten. Van zodra we echt in de problemen komen, zal conform de richtlijn voorrang gegeven worden aan huisvuil en gft.

Ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld

Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor dit project via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de aanvraagmodule voor de ophaling zal vandaag niet online gaan.

Inzameling van asbest op de recyclageparken wordt tijdelijk stopgezet

Ook de inzameling van asbest op de recyclageparken van Limburg.net wordt vanaf 17 maart tijdelijk stopgezet. Door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen werd beslist om de inzameling van asbest op alle recyclageparken van Limburg.net tijdelijk stop te zetten. Ook de maatregel rond het verpakt aanleveren van asbest zal hierdoor op een later tijdstip ingaan.

 

meer info: www.limburg.net