CORONA UPDATE 17 MAART

17/03/2020
 

PZ Loon sluit wijkkantoren vanaf 17 maart tem 3 april 2020

In gevolge het tegen gaan van de verdere verspreiding van het corona-virus, heeft de politiezone beslist om de wijkkantoren vanaf vandaag te sluiten tot en met 3 april 2020.

De inwoners worden gevraagd om eerst telefonisch contact op te nemen met het centrale politiecommissariaat in Borgloon via het nummer 011 49 44 00 en afhankelijk van de hulpvraag, zullen zij ofwel telefonisch verder geholpen worden dan wel zal er een afspraak voor hen ingepland worden in Borgloon.

 

Containerpark dicht vanaf 17 maart 12 uur

In een omzendbrief die werd verspreid door de Vlaamse overheid wordt een sluiting van de recyclageparken opgelegd. Het containerpark van Wellen is gesloten vanaf 17 maart 2020 12.30 uur tot ten minste 3 april. Hou de website www.limburg.net/corona en de facebookpagina van Limburg.net in de gaten voor updates.

 

De Lijn past dienstregeling aan

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus. Gelet op een stijgend aantal zieke werknemers en het belang van de volksgezondheid, wordt de dienstverlening aangepast. Voorlopig zijn er nog geen aanpassingen aan de dienstverlening voor Wellen. De Lijn blijft nauwgezet de richtlijnen van overheidswege opvolgen en blijft dagelijks de bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers monitoren. Op die manier kunnen er snel extra maatregelen worden doorgevoerd indien de situatie dit vereist.
Meer info op www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/