ERKENNING RAMPENFONDS NOODWEER

09/12/2016
 

Bijkomende gemeentelijke informatie betreffende het noodweer en erkenning Rampenfonds.

Erkenning Rampenfonds

De Vlaamse regering heeft voor Wellen volgende 2 rampen erkend:

 • langdurige overvloedige regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016 voor alle Vlaamse gemeenten. Je kan je dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds tot en met 31 januari 2017.
 • de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016 voor de gemeenten Borgloon, Wellen en Sint-Truiden. Hiervoor kan nu nog geen aanvraagdossier naar het Vlaams Rampenfonds worden opgestuurd. Dit kan pas NA publicatie van de erkenningsbesluiten in het Belgisch Staatsblad.
 

De gemeente organiseert een INFOVERGADERING

dinsdag 13 december 2016
19u00
zaal De Meersche
Molenstraat 3 - 380 Wellen

 

Organisatie gemeentelijke zitdagen – nakijken van dossiers op volledigheid

De gemeente organiseert zitdagen op afspraak. De zitdagen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De data worden later gecommuniceerd.

Om een afspraak vast te leggen met één van de ambtenaren, mag u contact opnemen met:

Karolien Brauns - 012 67 07 06 - omgeving@wellen.be
Evi Wijnants - 012 67 06 46 - evi.wijnants@wellen.be

Daniëlla Neven - 012 67 07 01 - daniella.neven@wellen.be

Uw aanvraagdossier wordt nagekeken op volledigheid, niet op inhoud. De inhoud van het dossier blijft de verantwoordelijkheid van de aangever. De gemeentelijke ambtenaren zijn geen schade-experten en kunnen bijgevolg geen uitspraak doen over de mogelijke schadevergoeding.

 

Waarvoor kan schadevergoeding worden aangevraagd?

NIET:

 • Voor goederen die door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’ verzekerd zijn (zoals natuurrampen (overstroming, opstuwen van openbare riolen), storm en hagel, blikseminslag). Het Vlaams Rampenfonds vergoedt de vrijstelling van de verzekeringen NIET.
 • Voor goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was.

WEL:

 • Voor goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was. Alleen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kunt u een dossier indienen (attest OCMW nodig).
 • Voor goederen die in principe niet verzekerbaar zijn door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’
 

Schadevergoeding aanvragen bij Rampenfonds

De meest recente aanvraagformulieren vindt u terug op de website: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Indien u niet over internet beschikt, kan u de formulieren komen afhalen in de inkomhal van het gemeentehuis.

De gebruikersgids kan u downloaden via de website : https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/rampenfonds/VRF_Gebruikershandleiding.pdf.

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten:

de nodige ingevulde formulieren:

 • Dien altijd het algemeen formulier in.

 • Dien, afhankelijk van de schade, één of meerdere van volgende bijzondere formulieren in:
  • formulier A voor alle gebouwen en ‘beweegbare’ lokalen (bijvoorbeeld caravans) die als woning worden gebruikt;
  • formulier B voor de meubelen en de roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik (met inbegrip van kleding en voertuigen);
  • formulier C voor professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw, ongeacht het beroep van de getroffene;
  • formulier D voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden;
  • formulier E voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen.

 • alle gevraagde bijlagen

 • eventueel foto's

 • kostenramingen en facturen
 

Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekende brief, in 2 exemplaren naar het Vlaams Rampenfonds op het adres:

Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaams Rampenfonds
Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C
1000 BRUSSEL
 
Alle informatie over het noodweer vind je hier.