EXTRA VLAAMSE PREMIE VOOR KINDEREN 120 EURO

03/09/2020
 

Kwetsbare gezinnen kunnen Vlaamse premie (120 euro/kind) aanvragen tot 31/10/2020

- De Vlaamse regering voorziet een eenmalige extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen via het Groeipakket (de kinderbijslag).

- toeslag van 120 euro per kind dat recht heeft op het Groeipakket.
Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden.
De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Deze toeslag is bestemd voor gezinnen:

- met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
- en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
- en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

- Opgelet! De uitbetaling verloopt niet automatisch, je moet een aanvraag indienen bij de uitbetalingsinstelling van je groeipakket.

- Je kan je aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2020

Wat als je gescheiden bent?
Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

 

Meer info

ww.groeipakket.be/nl/COVID19

Zit je met vragen of heb je hulp nodig bij de aanvraag?

De Sociale Dienst van het OCMW helpt je graag verder. 

012/44.01.50

onthaal@ocmwwellen.be