GRATIS INFOSESSIES

26/03/2019
 

Gratis Infosessies voor groepsleiders, wegkapiteins en signaalgevers in mei 2019.

Uitstappen maken in groep, vooral met kinderen en jongeren, is in het hedendaagse verkeer niet altijd zonder risico. Daarom wil provincie Limburg graag een steentje bijdragen. Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies "wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers" die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert.

De eerstvolgende infosessies vinden plaats in mei 2019. Deelname is volledig gratis. Inschrijven voor 28 april 2019 via www.limburg.be/groepsbegeleiders2019

Meer info: www.limburg.be/begeleidersinhetverkeer