KANSENGROEPEN ONDERSTEUNEN

09/11/2020
 

Warm Wellen in de strijd tegen kansarmoede!

De Vlaamse en Federale overheid stelt subsidies ter beschikking aan onze gemeente om de kansengroepen in Wellen tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Voor de verdeling ervan hielden we rekening met vele mogelijke levensdomeinen zoals huisvesting, school, psychosociale hulp, digitale wereld, … kortom, wij willen een maximum aantal personen bereiken en ondersteunen die een financiële duw in de rug kunnen gebruiken ten gevolge van de coronacrisis.

 

De OCMW-raad besliste op 25.9.2020 de subsidies als volgt te besteden:

  • 24.531,52 euro in de vorm van consumptiecheques, te besteden bij lokale handelaars
» Aan personen die recht hebben op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming

» Aan gezinnen die recht hebben op een COVID-19-toeslag via het Groeipakket

 

  • Voedselbonnen voor de meest precaire gezinnen
  • Een éénmalige woontussenkomst (huur/hypotheek) van 225 euro
  • Éénmalige tussenkomst in de aankoop van schoolmaterialen (kleuteronderwijs: € 15/kind – lager onderwijs: € 40/kind – middelbaar en hoger onderwijs: € 100/kind)
  • Éénmalige tussenkomst van 300 euro voor ‘digitale uitgaven’ voor de aankoop van een laptop, tablet, pc, … (max. 1 aanvrager per gezin)
  • Een tussenkomst van 150 euro voor psychologische ondersteuning
  • Een tussenkomst van 150 euro voor (extramurale) leerbegeleiding t.e.m. het middelbaar onderwijs
» Aan gezinnen met een leefloon, een aanvullend leefloon, equivalent leefloon
» Aan personen in budgetbeheer met overmatige schuldenlast

» Aan gezinnen in collectieve schuldenregeling met een wettelijk minimum leefgeld (1366 euro + 84 euro per kind ten laste)

Denk je in aanmerking te komen voor één van deze tussenkomsten?

Contacteer dan het Sociaal Huis en wij helpen je  graag verder! Tel. 012 44 01 50 of onthaal@ocmwwellen.be