Leen Meynen

Leen Meynen
maatschappelijk assistent
centrumverantwoordelijke dienstencentrum Den Dries

 

T.   012 44 01 54
M.  leen.meynen@ocmwwellen.be

 

spreekuur

maandag, woensdag en donderdag van 9u00 tot 11u30
Andere dagen en uren op afspraak.

 

takenpakket

 • lokaal Dienstencentrum Den Dries (informatie en activiteiten)
 • financiële steunverlening
 • recht op maatschappelijke Integratie – leefloon
 • administratieve begeleiding
 • psychosociale begeleiding
 • budgetbeheer en -begeleiding
 • federale verwarmingstoelage
 • vervoerdienst: Anders Mobiel Limburg
 • voetverzorgingsbonnen
 • warme maaltijden aan huis
 • pensioenaanvragen
 • mantelzorgaanvragen
 • overlegcoördinator thuisgezondheidszorg
 • aanvragen tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid (inkomens -en integratievervangende tegemoetkoming)
 • hulp aan bejaarden
 • parkeerkaart