MEER NATUUR VOOR PITTIG FRUIT

29/02/2016
 

Nestblokken voor bijen ophangen in laagstamboomgaarden.

De populatie van zowel honingbijen als wilde bijen gaat wereldwijd sterk achteruit. Ook in Haspengouw is er sprake van een bestuivingcrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. De teelt van pitfruit - appels en peren - is een belangrijke economische activiteit in Haspengouw die uiterst afhankelijk is van bestuiving. De huidige vraag naar meer bestuivingszekerheid biedt hier een opportuniteit: vnl. wilde bijen blijken een grote bijdrage aan de bestuiving te kunnen leveren.

Met dit project beogen we een verhoging van de diversiteit aan natuurlijke bestuivers. We willen meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen door gerichte maatregelen inzake nestgelegenheid en voedselaanbod te nemen in en rond fruitteeltbedrijven. Dit samen met de fruittelers en de gemeenten. Want ook de ruimere omgeving dient immers geschikt te zijn als biotoop.

Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg, zocht en vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren onmiddellijk een aantal fruittelers in Haspengouw, die zich de komende 3 jaar willen engageren om de bestuiving van fruitbloesems via wilde bijen te helpen verzekeren.

Een eerste actie is het ophangen van nestblokken voor bijen in laagstamboomgaarden.

De focus voor Haspengouw wordt gelegd op de gemeenten Wellen en Nieuwerkerken. In deze gemeenten werden de voorbije maand maar liefst 13 fruittelers bereid gevonden om 600 nestblokken voor bijen in hun boomgaard te hangen. Hun boomgaarden worden tegen de lente omgetoverd tot een ideale biotoop voor wilde bijen: waar mogelijk worden vanaf het najaar streekeigen hagen en houtkanten geplant en meerjarige bloemenweides ingezaaid.

Uitnodiging eerste steenlegging

Dinsdag 1 maart 2016
11u
Plantage achter Hamelstraat 14 - 3830 Wellen

De eerste nestblokken worden opgehangen in een boomgaard van Pieter Neiss, de jongste fruitteler van Wellen, en waarschijnlijk een van de jongste fruittelers in de regio. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, burgemeester Els Robeyns en schepen Kristien Treunen zullen een handje helpen bij het ophangen van deze eerste nestblokken en hierdoor de eerste wilde bijen een onderkomen bezorgen.

Meer informatie:

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren

Joke Rymen - joke.rymen@rlh.be  - G. 0470 99 10 33