N777-ZONNEVELDWEG

05/02/2019
 

Tijdelijke verkeerslichten tussen Loystraat en grens met Kortessem vanaf 11 februari 2019

Vanaf maandag 11 februari 2019 zullen de werken aan de Zonneveldweg een volgende fase ingaan, waarbij de nutswerken worden uitgevoerd tussen de Loystraat en de gemeentegrens met Kortessem. Hierdoor zal de verkeerssituatie een kleine wijziging ondergaan.

De omleiding Loystraat – Langenakker – Plattestraat blijft behouden. Bijkomstig worden er tijdens de werkuren verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer tussen de Loystraat en de gemeentegrens met Kortessem beurtelings over één rijstrook kan passeren. Buiten de werkuren heeft het verkeer de normale doorgang in beide richtingen.

De maatregelen in Vrolingen blijven voorlopig behouden, dit om de veiligheid te garanderen en de hinder voor de bewoners te beperken. De werken aan de N777 kunnen immers leiden tot een verhoogd gebruik van alternatieve routes.

De bussen van De Lijn rijden volgens het gebruikelijke traject en volgen de omleidingsroute Langenakker.