Noodweer 2016

Gemeentelijke informatie betreffende het noodweer en erkenning door het Rampenfonds van:

- langdurige overvloedige regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016 voor alle Vlaamse gemeenten

- windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016 voor de gemeenten Borgloon, Wellen en Sint-Truiden

 

Aanvraagdossiers schadevergoeding van fruittelers prioritair

Aanvraagdossiers schadevergoeding rampenfonds i.k.v. de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016.

Vlaams Minister Geert Bourgeois heeft het Vlaams Rampenfonds verzocht om de aanvraagdossiers schadevergoeding van de fruittelers prioritair af te handelen. Indien je fruitteler bent, moet je jezelf kenbaar maken bij het Vlaams Rampenfonds.

Hiervoor stuur je een mail naar het rampenfonds@vlaanderen.be met daarin jouw dossiernummer en de mededeling dat je fruitteler bent.

 

Erkenning Rampenfonds

De Vlaamse regering heeft voor Wellen volgende 2 rampen erkend:

 • langdurige overvloedige regenval en overstromingen tussen 27 mei en 26 juni 2016 voor alle Vlaamse gemeenten. Je kan je dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds tot en met 31 januari 2017.

 • de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 23 juni 2016 voor de gemeenten Borgloon, Wellen en Sint-Truiden. Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds tot en met 30 april 2017.
   

Belangrijke wijziging: aanvragen van particuliere boseigenaars

Het Vlaams Rampenfonds heeft geruime tijd gecommuniceerd aan gemeente Wellen dat er geen schadevergoeding kan bekomen worden voor een bosaanplant van een particulier. Intussen is het Vlaams Rampenfonds op deze bewering teruggekomen.

We willen u op de hoogte brengen dat u nu, zowel als professionele als particuliere boseigenaar, een aanvraagdossier kan indienen voor schade aan uw bos.

Het Vlaams rampenfonds vraagt uw bosaanplanting aan te tonen mits een eigendomsattest, waarop het betreffende perceel geregistreerd staat als bos. Indien dit niet mogelijk is, raden we u aan andere bewijzen mee te sturen bij uw aanvraag, zoals een verleende kapmachtiging en/of foto’s van voor en na de ramp en/of oudere luchtfoto's en/of topografische kaarten en/of goedgekeurd bosbeheerplan.
 

Organisatie gemeentelijke zitdagen – nakijken van schadedossiers op volledigheid

De gemeentelijke zitdagen gaan door op volgende data:

december 2016

maandag 19 december      09u00 - 12u00  en  16u00 - 19u00
dinsdag 20 december        13u00 - 16u00
woensdag 21 december     13u00 - 16u00
donderdag 22 december   0 9u00 - 12u00

januari 2017

dinsdag 3 januari               09u00 - 12u00
woensdag 4 januari           13u00 - 16u00
donderdag 5 januari          09u00 - 12u00
maandag 30 januari          09u00 - 12u00  en  16u00 - 19u00
dinsdag 31 januari             09u00 - 12u00

februari 2017

woensdag 1 februari         13u00 - 16u00
maandag 20 februari        09u00 - 12u00  en  16u00 - 19u00
dinsdag 21 februari           09u00 - 12u00
woensdag 22 februari       13u00 - 16u00

 

Gelieve een afspraak te maken, zodat wij u zo efficiënt mogelijk kunnen helpen.

Om een afspraak vast te leggen met één van de ambtenaren, mag u contact opnemen met:

Karolien Brauns - 012 67 07 06 - karolien.brauns@wellen.be

Evi Wijnants - 012 67 06 46 - evi.wijnants@wellen.be

Daniella Neven - 012 67 07 01 - daniella.neven@wellen.be

Uw aanvraagdossier wordt nagekeken op volledigheid, niet op inhoud. De inhoud van het dossier blijft de verantwoordelijkheid van de aangever.

De gemeentelijke ambtenaren zijn geen schade-experten en kunnen bijgevolg geen uitspraak doen over de mogelijke schadevergoeding.

 

Waarvoor kan schadevergoeding worden aangevraagd?

NIET:

 • Voor goederen die door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’ verzekerd zijn (zoals natuurrampen (overstroming, opstuwen van openbare riolen), storm en hagel, blikseminslag). Het Vlaams Rampenfonds vergoedt de vrijstelling van de verzekeringen NIET.
 • Voor goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was.

WEL:

 • Voor goederen die niet verzekerd zijn hoewel een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was. Alleen als u kunt bewijzen dat u op het ogenblik van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening, kunt u een dossier indienen (attest OCMW nodig).
 • Voor goederen die in principe niet verzekerbaar zijn door een brandpolis ‘eenvoudige risico's’
 

Schadevergoeding aanvragen bij Rampenfonds

De meest recente aanvraagformulieren vindt u terug op de website: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen. Indien u niet over internet beschikt, kan u de formulieren komen afhalen in de inkomhal van het gemeentehuis.

De gebruikersgids kan u downloaden via de website : https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/rampenfonds/VRF_Gebruikershandleiding.pdf.

 

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten:

de nodige ingevulde formulieren:

 • Dien altijd het algemeen formulier in.

 • Dien, afhankelijk van de schade, één of meerdere van volgende bijzondere formulieren in:
  • formulier A voor alle gebouwen en ‘beweegbare’ lokalen (bijvoorbeeld caravans) die als woning worden gebruikt;

  • formulier B voor de meubelen en de roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik (met inbegrip van kleding en voertuigen);

  • formulier C voor professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw, ongeacht het beroep van de getroffene;

  • formulier D voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden;

  • formulier E voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen.

 • alle gevraagde bijlagen

 • eventueel foto's

 • kostenramingen en facturen
 

Dossier verzenden

Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekende brief, in 2 exemplaren naar het Vlaams Rampenfonds naar:

Vlaamse Overheid
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaams Rampenfonds
Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C
1000 BRUSSEL