Noodweer 2017

 

Commissie tot vaststelling van schade aan teelten naar aanleiding van de hevige vorst eind april

In de nacht van 19 op 20 april 2017 werd onze gemeente getroffen door hevige vorst. De landbouwers/fruittelers, die schade hebben geleden onder de vriestemperaturen, kunnen een aangifte van landbouwschade doen bij het gemeentebestuur. De burgemeester zal vervolgens overgaan tot het samenroepen van de commissie tot vaststelling van schade aan teelten.

Om een bezoek van de schadecommissie aan te vragen op de percelen binnen gemeente Wellen, waar je schade ondervonden hebt, moet je bijgevoegd aangifteformulier invullen en aan ons bezorgen ten laatste vrijdag 26 mei 2017.

Je mag jouw aangifteformulier (en bijlagen) afgeven of versturen aan Gemeente Wellen, t.a.v. Ivo Billen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen.

Vul op het formulier bij voorkeur de kadastrale gegevens van de percelen in. Indien je deze niet kent, vul dan de perceelnummers van je verzamelaanvraag 2017 in en voeg de plannen van de verzamelaanvraag in bijlage toe.

Deze vaststellingen van de schadecommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's. Dit als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.
 

aangifteformulier vaststelling schade.pdf

 

meer info:

karolien.brauns@wellen.be – 012 67 07 06

ivo.billen@wellen.be – 012 67 07 02