NOODWEER EN ERKENNING RAMPENFONDS

07/07/2016

 

ERKENNING RAMPENFONDS

De gemeente bereidt momenteel een dossier voor om het noodweer van 23 juni als ramp te laten erkennen door het rampenfonds. Deze procedure verloopt in verschillende stappen:

STAP 1 = aanvraag door de gemeente

Enkel de gemeente moet voor 15 augustus een erkenningsaanvraag indienen bij het rampenfonds.  De erkenningsaanvraag moet een schatting van de globale schade in onze gemeente bevatten.
We gaan deze globale schade ramen als volgt:

° Schade van particulieren: de gemeente contacteert de verschillende verzekeringsmakelaars. Wij vragen bij hun het aantal dossiers op en  het totale bedrag van de geraamde schade. Als particulier moet u voor het rampenfonds dus voorlopig niets doen.
° Schade van land- en tuinbouwers: de gemeente vraagt alle land-en tuinbouwers ons een schatting van hun totale schade (ook hagel) te bezorgen. Gelieve dit voor 5 augustus te mailen naar omgeving@wellen.be of binnen te brengen bij de milieuambtenaar op de gemeente.

STAP 2 = erkenning door de Vlaamse regering

Na indiening van ons dossier zal de Vlaamse regering het noodweer al dan niet als ramp erkennen. Deze beslissing verwachten we in september.

STAP 3 = INDIENEN VAN INDIVIDUELE AANVRAGEN

Vanaf de erkenning als ramp door de Vlaamse regering, heeft iedereen 3 maanden om zijn individueel dossier over te maken aan het rampenfonds. De gemeente zal voor de nodige begeleiding zorgen.
Vandaag heeft het dus geen zin om individuele dossiers voor het rampenfonds in te dienen. Verzamel wel zo veel mogelijk bewijsmateriaal van de schade. Neem zoveel mogelijk foto’s en bewaar bewijzen van alle kosten die met betrekking tot het noodweer gemaakt zijn.
Welke schade komt in aanmerking voor erkenning door het rampenfonds?

° Voor particulieren:

NIET: schade aan goederen die binnen een brandpolis eenvoudige risico’s verzekerd zijn of verzekerd konden zijn! Daken, tuinen, tuinhuizen,… komen niet in aanmerking!
WEL:  goederen die in principe niet in een brandpolis eenvoudige risico’s verzekerbaar zijn. Bijvoorbeeld een wagen die buiten stond met hagelschade. Uiteraard op voorwaarde dat er geen omniumverzekering voor de wagen is. Omheiningen die door de wind vernield zijn kunnen in sommige gevallen ook in aanmerking komen.

° Voor landbouwers:

NIET: hagelschade (reden: verzekerbaar)
WEL: landbouwgoederen die uitgesloten zijn van de dekking door verzekering zoals niet binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen.

Let op! Het rampenfonds dekt enkel rechtstreekse materiële schade, zowel voor particulieren als voor landbouwers! Als er een boom op uw wagen is gewaaid of een koe onder een boom is dood gebleven, dan is volgens het rampenfonds de wagen (of de koe) niet rechtstreeks door de storm beschadigd (gedood) maar door de boom. Deze schade komt dus niet in aanmerking voor een vergoeding door het rampenfonds.

SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWERS 

De schadecommissie heeft vorige week vaststellingen gedaan. Voor de oogst komt de schadecommissie nog een tweede keer vaststellingen doen.
Om de globale schade te kunnen ramen willen we u vragen om ons voor 5 augustus een raming van uw totale schade (ook hagel) te mailen naar milieu@wellen.be.
Voor de dossiers van het rampenfonds moet voorlopig nog niets gebeuren. Enkel goed bijhouden van bewijsmateriaal en gemaakte kosten. Als de ramp erkend wordt heeft iedereen nog 3 maanden de tijd om zijn individuele dossier in te dienen. De gemeente zal u hierbij begeleiden.

BOOMSTRONKEN EN BIJVULLEN KIEZEL OPENBAAR DOMEIN

Het hout- en groenafval dat langs de straat ligt, wordt momenteel overal opgehaald. Wat de stronken van de bomen betreft: deze kunnen niet door de hakselaar. Kleine stronken zullen later opgehaald worden maar grote stronken (fruitbomen, populieren,…) worden niet opgehaald. Hier moet men zelf voor de verwerking zorgen!
We krijgen veel vragen om kiezel op het openbaar domein bij te vullen. Dat die op veel plaatsen is weggespoeld hebben we zelf ook vastgesteld. Momenteel zijn er echter nog andere prioriteiten. Dit wordt op termijn wel allemaal terug aangevuld maar gelieve een beetje geduld te hebben.