NOODWEER UPDATE 01/07/2016 !!!

01/07/2016

 

Op 23 juni werd onze gemeente zwaar getroffen door noodweer met heel wat schade tot gevolg. We willen de mensen van de brandweer, de civiele bescherming, de politie, Infrax, de technische dienst, gemeentepersoneel en de vele vrijwilligers van harte bedanken voor de hulp van de afgelopen dagen.

Hieronder bezorgen we u een aantal praktische richtlijnen die hopelijk een antwoord bieden op veel vragen. Hebt u nog andere vragen aarzel dan niet om de gemeente te contacteren 012/670700.

Containerpark 

Tot zaterdag 9 juli mag alle afval ten gevolge van het noodweer (ook grofvuil) gratis naar het containerpark gebracht worden. Na 9 juli hanteren we terug de normale regeling. Wie tegen dan nog niet heeft mogen opruimen van de verzekering kan nog op het containerpark terecht mits voorlegging van een expertiseverslag van de verzekeraar
(Extra) openingsuren

Zaterdag 2 juli: 9 – 14u
Maandag 4 juli: 14 – 19u
Dinsdag 5 juli: 9 – 13u30
Woensdag 6 juli: 9 – 12u en 13u30 – 17u
Donderdag 7 juli: 14 – 19u
Vrijdag 8 juli: 9 – 12u en 13u30 – 17u
Zaterdag 9 juli: 9 – 14u

Groenafval/hout

Groenafval en hout wordt gratis aan huis opgehaald op voorwaarde dat de eigenaar het zelf in stukken zaagt (of laat doen) en dat het op een plaats gelegd wordt die met de vrachtwagen vanop de straat bereikbaar is. Dus vooraan in de tuin of langs de weg. Het kan wel enige tijd (zelfs weken) duren vooraleer die vrachtwagen overal is langs geweest. Gelieve dus een beetje geduld te hebben.
Wie zijn groenafval sneller weg wil, mag dit altijd zelf naar het containerpark brengen.

Verstopte riolering en rioolputjes

De gemeente gaat samen met een externe firma alle rioolputjes (2600 stuks) de komende dagen en weken open maken en reinigen. 

Informatie voor de land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers dienen op de gemeente zo snel mogelijk een aanvraagformulier voor de schadecommissie in te dienen. Wie dit formulier nog niet heeft kan dit op de gemeente verkrijgen. Vanaf dinsdag 5 juli gaat de schadecommissie ter plaatse langs. De gemeente zal de land- en tuinbouwers ook begeleiden met de dossiers voor het rampenfonds.

Ten gevolge van de ongepaste controles van de afgelopen dagen heeft minister Kris Peeters besloten dat vrienden en familie mogen helpen met de grote opruimwerkzaamheden.  De regionale RVA-directie zal de fruittelers en landbouwers begeleiden en meer informatie verschaffen over deze beslissing.

Schade aangeven en erkenning rampenfonds

Iedereen die schade geleden heeft contacteert best zo snel mogelijk zijn verzekeringsmakelaar. Vraag ook of je al mag opruimen.
Neem alvast zoveel mogelijk foto’s van de geleden schade
De gemeente gaat een aanvraag bij het rampenfonds indienen. Volgende week volgt hierover meer communicatie. 

Problemen elektriciteit, kabeltelevisie, openbare verlichting

Contacteer Infrax 078/353433

Attest kort verlet

Wie vrijdag 24 juni door het noodweer niet op zijn werk geraakt is kan op het gemeentehuis een attest kort verlet komen afhalen.

Problemen met waterlopen

Meldingen betreffende takken in waterlopen, verstopte grachten, problemen met wachtbekkens,… worden best rechtstreeks aan de provincie overgemaakt. Het nummer van het meldpunt is 011/237323 of meldpuntwater@limburg.be.

Brandweer

Bij acute dreiging (bijvoorbeeld een boom die dreigt op een woning of op de openbare weg te vallen, ondergelopen kelders,..) kan je best de brandweer verwittigen op het nummer 112 of 011/224924.

 

Wij hopen u met deze praktische informatie van dienst te zijn.

Hou er rekening mee dat de opruimingswerken nog weken en zelfs maanden in beslag gaan nemen. De gemeente spaart hierbij kosten noch moeite. De omvang is echter zo groot dat we rekenen op uw begrip en geduld.