OPGELET VOOR BRANDGEVAAR

19/06/2017
 

Code oranje van toepassing.

Door de aanhoudende droogte is er een groot gevaar voor brand. Daarom is het voor de jeugdverenigingen verboden om achter het jeugdheem kampvuren te organiseren op de voorziene kampvuurplaats.

De brandweer raadt uiteraard IEDEREEN af om vuur te maken. Let daarom uiterst goed op als je barbecuet. Men verwacht dat de code oranje snel zal omslaan in code rood en dan is er extreem groot brandgevaar.

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos, en niet zozeer loofbos. 

GROEN: Weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden. 
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

GEEL: Gevaar

De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. 
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. 

ORANJE: Hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. 
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand. 

ROOD: Extreem hoog gevaar

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. 
Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

 

De meest recente info over de brandcodes vind je op deze pagina.