OPROEP KANDIDATEN

26/09/2019
 

Wil jij graag lid worden van een adviesraad. Stel je dan nu kandidaat.

Binnenkort worden de gemeentelijke adviesraden en het beheersorgaan van de bibliotheek opnieuw samengesteld. Een adviesraad heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren over specifieke onderwerpen.

Ben je geïnteresseerd om – op vrijwillige basis – deel uit te maken van één van de Wellense adviesraden of van het beheersorgaan van de bibliotheek, lees dan zeker verder. We stellen je kort de verschillende adviesraden voor. Voor iedere adviesraad wordt aangegeven wie er deel van kan uitmaken. Je kan je enkel kandidaat stellen indien je aan één van de voorwaarden voldoet.

Welke adviesraden zijn er in onze gemeente?

Dat lees je in dit document.

Wil je graag lid worden van een bepaalde adviesraad?

Stuur dan een e-mail naar info@wellen.be of bezorg het inschrijvingsformulier aan de gemeente en dit uiterlijk op 30 september 2019!