POLITIEBESLUIT PROVINCIE LIMBURG

04/07/2018
 

Verbod op kampvuren door aanhoudende droogte.

Het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor erg droge en dorre vegetatie. Daarom geldt sinds 1 juli 2018 code ROOD voor brandgevoeligheid in heel Limburg.

Gelet op deze extreme droogte en na overleg met ANB en brandweer, beslist arrondissementscommissaris Michel Carlier, gouverneur wnd.,  bij politiebesluit dat er vanaf  vandaag 3 juli 2018 een absoluut verbod op kampvuren in Limburg geldt.  Dit besluit blijft van kracht zolang code rood gehanteerd wordt en tot tegenbericht.

politiebesluit provincie Limburg 3 juli 2018.pdf