PROVINCIE LIMBURG

20/08/2018
 

Wijziging maatregelen Limburg - droogte en blauwalg

Gouverneur Herman Reynders heeft vrijdag 17 augustus een aantal maatregelen getroffen:

  • op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken → lees besluit

  • op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje → lees besluit

  • op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie en captatieverbod i.f.v. de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de ‘Zuid-Willemsvaart’ → lees besluit

 

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.