REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 2030-2050

22/10/2020
 

Denk nog tot en met 30 oktober mee over de toekomstige mobiliteit van Limburg

Op 12 oktober lanceerde vervoerregio Limburg een online bevraging over de toekomstvisie op mobiliteit in onze provincie. Daarmee worden alle Limburgers opgeroepen om ideeën te geven over de mobiliteit in hun omgeving. Aan de hand van de reacties maakt de vervoerregio een toekomstscenario op waaruit concrete mobiliteitsacties kunnen voortvloeien.

De input wordt meegenomen in het regionaal mobiliteitsplan 2030-2050, dat de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek vervoer) voor heel Limburg vastlegt. 

In het plan worden ook de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio in kaart gebracht, het openbaar vervoernetwerk wordt erin uitgetekend en maatregelen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid worden erin voorgesteld. Daarnaast wil de vervoerregio in het plan maatregelen opnemen om de Limburger te prikkelen en te motiveren om zich op een duurzame manier te verplaatsen.

 Wil je hieraan meewerken?

Deel jouw mening en suggesties nog tot en met 30 oktober via https://limburg.vervoerregio.net/p/news/1180.