schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur.

Daarnaast heeft het college een aantal specifieke bevoegdheden zoals de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, …
 

briefwisseling:

Het college van burgemeester en schepenen
gemeentebestuur Wellen
Dorpsstraat 25
3830 Wellen

 

samenstelling en bevoegdheden van het schepencollege

 

BURGEMEESTER

Els Robeyns   (sp.a-ROB)

T.   012 67 06 44

M.  els.robeyns@wellen.be  - burgemeester@wellen.be

consultatie op maandag van 18u tot 19u en op afspraak

BEVOEGDHEDEN

algemeen beleid & veiligheid
personeel & burgerzaken
informatie – communicatie & participatie
toerisme & erfgoed
sport & cultuur
verenigingen & evenementen
middenstand – tewerkstelling & lokale economie

dierenwelzijn

 

1° SCHEPEN

Johan Cabergs   (sp.a-ROB)

T.   012 67 06 42

G.  0495 58 64 86

M.  johan.cabergs@wellen.be

consultatie op maandag van 18u30 tot 19u30 (enkel na telefonische afspraak)

BEVOEGDHEDEN

openbare werken & technische dienst
riolering – waterlopen & nutsvoorzieningen
containerpark
begraafplaatsen

kerkfabrieken

 

2° SCHEPEN

Ilse Bosmans   (CD&V)

T.   012 67 06 41

G.  0474 74 48 52

M.  ilse.bosmans@wellen.be

consultatie enkel na telefonische afspraak

BEVOEGDHEDEN

financiën & begroting
jeugd & bibliotheek
verzekeringen
overheidsopdrachten

juridische zaken

 

3°  SCHEPEN

Kristien Treunen   (CD&V)

T.   012 67 06 43

G. 0496 20 94 92

M.  kristien.treunen@wellen.be

consultatie enkel na telefonische afspraak

BEVOEGDHEDEN

verkeer & mobiliteit
ruimtelijke ordening & wonen
leefmilieu & energie

landbouw & platteland

 

 

TOEGEVOEGDE SCHEPEN

Luc Knuts  (sp.a-ROB)

G.   0496 67 52 33

M.   luc.knuts@wellen.be

consultatie enkel na telefonische afspraak

BEVOEGDHEDEN

sociale zaken
kinderopvang
gelijke kansen
armoedebestrijding
ontwikkelingssamenwerking
volksgezondheid

senioren