Schepencollege

Het schepencollege bestaat uit de burgemeester, vier schepenen en de Ocmw-voorzitter. De gemeentesecretaris woont de vergaderingen bij en maakt de notulen maar maakt geen deel uit van het schepencollege.

Het college vergadert wekelijks op maandag om 13u in de schepenzaal van het gemeentehuis. De burgemeester is van rechtswege voorzitter. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur.

Daarnaast heeft het college een aantal specifieke bevoegdheden zoals de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, …
 

briefwisseling:

Het college van burgemeester en schepenen
gemeentebestuur Wellen
Dorpsstraat 25
3830 Wellen
 

contactgegevens schepenen:
 

Burgemeester Els Robeyns gemeente Wellen

burgemeester
Els Robeyns   (sp.a-ROB)

algemeen beleid | | financiën | begroting | veiligheid | politie | brandweer | burgerlijke stand | personeel | communicatie | informatie | inspraak | ICT | omgeving | sport

T.   012 67 06 44

spreekuur: maandag van 18u tot 19u en op afspraak
 

Eerste schepen Johan Cabergs gemeente Wellen

1° schepen
Johan Cabergs   (sp.a-ROB)

openbare werken | technische dienst  | containerpark | kerkfabrieken

T.   012 67 06 42
M.  johancabergs@wellen.be

spreekuur: maandag van 18u30 tot 19u30 en op afspraak
 

Tweede schepen Kristien Treunen gemeente Wellen

2° schepen
Kristien Treunen   (CD&V)

mobiliteit en verkeer | milieu en energie | toerisme | tewerkstelling | middenstand | landbouw | erfgoed | begraafplaatsen

T.   012 67 06 43

spreekuur: maandag van 16u tot 17u  enkel op afspraak
 

3° schepen
Benny Maes  (onafhankelijke)

dierenwelzijn

T.   012 67 06 41

spreekuur: maandagvoormiddag  enkel op afspraak

 

4° schepen
Luc Knuts  (sp.a-ROB)

cultuur | jeugd | senioren | bibliotheek | verenigingsleven | evenementen

G.    0496 67 52 33

spreekuur: enkel op afspraak
 

Ocmw - voorzitter
Eric Martens  (sp.a-ROB)

Ocmw | sociale zaken | kinderopvang | gelijke kansen | volksgezondheid | armoedebestrijding | ontwikkelingssamenwerking

T.   012 44 01 60
M.  ericmartens@wellen.be

spreekuur: maandag en donderdag van 10u tot 12u