Secretaris

Secretaris

Mia Cuppens

T.    012 44 01 57

M.   mia.cuppens@ocmwwellen.be

 

In elk OCMW is er een secretaris die hoofd is van het personeel. Zij onderzoekt de zaken en leidt de administratie.

De secretaris woont de vergaderingen van de Raad het Vast Bureau bij maar is niet stemgerechtigd. Zij brengt de raadsleden op de hoogte van de feitelijke gegevens van de dossiers en de juridische context.

De secretaris maakt de notulen op en zorgt ervoor dat de bij de wet voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De secretaris ondertekent de stukken (samen met de voorzitter), en is onder meer belast met het opmaken van het voorontwerp van het meerjarenplan, van de budgetten en de budgetwijzigingen, het opmaken van de uitgaande facturen en het registreren hiervan en het bewaren van het archief.

De secretaris wordt benoemd door de Raad en speelt als constante rol in het OCMW-beleid een sleutelrol.

 

Voor een onderhoud met de secretaris wordt steeds vooraf een afspraak vastgelegd.