Verkiezingen 14.10.2018

 

Je vindt op deze pagina info over de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 oktober 2018.

 

Voor alle vragen in verband met de verkiezingen kan je je wenden tot :

Wendy Weckx – dienst burgerzaken : 012 67 07 05

Daniella Neven – coördinator verkiezingen : 012 67 07 01

Via e-mail : verkiezingen@wellen.be

 

Volmacht geven!

Wie niet zelf naar het stembureau kan gaan, moet een volmacht geven. Deelname aan de stemming is immers verplicht. Je vindt deze documenten onderaan de pagina.

Kiezers die geen volmacht geven en ook niet zelf gaan stemmen, riskeren een boete: de voorzitter van het stembureau moet hun naam noteren op de lijst van afwezige kiezers. Die lijst stuurt hij naar de vrederechter, die beslist of hij overgaat tot vervolging of niet.

Eventueel kunnen kiezers die niet gaan stemmen en ook geen volmacht geven, hun motivatie met eventuele bewijsstukken (bv medisch attest) aan de vrederechter bezorgen. Het blijft aan de vrederechter om erover te oordelen.

Meer informatie over volmachten vind je op https://vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen.

 

Wat moet je meenemen naar het stembureau op zondag 14 oktober zodat je kan stemmen met een volmacht?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
✅ het ingevulde volmachtformulier
✅ het attest of bewijs van jouw afwezigheid
✅ zijn/haar eigen identiteitskaart
✅ oproepingsbrief van de volmachtgever
✅ zijn/haar eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van het stembureau op de oproepingsbrief van de volmachtgever.

 

Wat moet je meenemen naar het stembureau op zondag 14 oktober zodat je kan stemmen?

✅ oproepingsbrief
✅ identiteitskaart

Op je oproepingsbrief staat ook het stembureau waar jij moet stemmen.

 

Is je oproepingsbrief verloren gegaan?

Dan kan je tijdens de openingsuren een nieuwe komen halen op het gemeentehuis. Je kan ook zondag 14/10 terecht op het gemeentehuis tussen 8u en 12u voor een nieuwe oproepingsbrief.

 

In welk stembureau moet je gaan stemmen?

Alle inwoners van Wellen die een stembrief hebben ontvangen, moeten zondag 14 oktober 2018 tussen 8u en 13u gaan stemmen in basisschool De Eik (Zonneveldweg 9). Op je oproepingsbrief staat het lokaal vermeld waar je moet gaan stemmen. Ontdek op het plan waar dit juist is.

 

Alle info en formulieren zijn ook te vinden op de website : https://vlaanderenkiest.be/