VOGELGRIEP

07/01/2021

 

De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft nog steeds van kracht.

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

Ter herinnering, sinds 15/11/2020 zijn volgende maatregelen van kracht in België:

• Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.

• Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

• Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.

• Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Meer info:

www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep