WEDSTRIJD KUNSTWERK

29/05/2018
 

Wie ontwerpt een kunstwerk voor rotonde ‘Blijde Hoek’?

Nu de wegenwerken ter hoogte van de nieuwe rotonde op de gewestweg N777 zijn afgerond, maakt de gemeente werk van de inkleding van dit kruispunt. Met behulp van een wedstrijd gaan we op zoek naar het perfecte ontwerp voor deze locatie.

In navolging van de andere rotondes binnen de gemeente, viel de keuze hiervoor op de plaatsing van een kunstwerk. De locatie bevindt zich enerzijds nabij het centrum en anderzijds op belangrijke invalsroutes vanuit andere gemeenten. Het is de bedoeling om zowel de attractiviteit van de gemeente als de herkenbaarheid van de locatie te bevorderen. Het kunstwerk dient te passen binnen de eigenheid van de gemeente en binnen de omgeving.

Om een zo ruim mogelijke keuze aan ontwerpen te hebben, organiseert de gemeente een open oproep, waarbij alle kunstenaars een ontwerp kunnen indienen. De kunstenaar zal instaan voor het ontwerpen, het (laten) vervaardigen en het (laten) plaatsen van het kunstwerk. Een divers samengestelde jury kiest het winnende kunstwerk. Het winnende ontwerp wordt onderworpen aan een verkeersveiligheidsadvies van Agentschap Wegen en Verkeer.

Van de kandidaten verwachten we dat zij beschikken over relevante professionele artistieke ervaring.

Wil je graag deelnemen aan de wedstrijd? Lees dan hier:

 

deadline

Jouw ontwerp en begeleidende nota kan je indienen tot vrijdag 27 juli 2018 om 12u ’s middags.

 

Meer info

dienst mobiliteit – 012/ 67 06 49