WEGENWERKEN ZONNEVELD

12/06/2018
 

De gemeente neemt tijdelijk bijkomende verkeersmaatregelen om de veiligheid op de omleidingswegen van de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg te verbeteren.

Door de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg ondervinden de bewoners van de omliggende wegen, langs waar het verkeer wordt omgeleid, meer hinder. Daarom worden er - na overleg tussen de gemeente, de lokale politie en aannemer Besix - op de Langenakker, Loystraat, Plattestraat en Houtstraat bijkomende maatregelen genomen. Met als doel de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast voor de omwonenden verminderen.

De gemeente, de politie en de aannemer willen met deze extra inspanningen tegemoet komen aan de terechte bezorgdheden van de buurtbewoners. Een aantal maatregelen zijn al in voege, anderen zullen deze week uitgewerkt worden.

Concreet zijn en worden volgende maatregelen genomen:

  • Op de Langenakker, weggedeelte tussen de Plattestraat en Loystraat, worden wegversmallingen (3 in totaal) aangelegd ter hoogte van huisnummers 5, 17-19 en 41. Deze worden ingericht d.m.v. plastic paaltjes waarbij er nog ruimte gelaten wordt aan fietsers om achter de paaltjes door te rijden. Het uitrijdend verkeer (richting Loystraat) krijgt hierbij voorrang.

  • Op de Houtstraat komt er ter hoogte van KVK een zelfde wegversmalling met een verkeerskussen er tussen.

  • De trage verbindingsweg tussen de Langenakker en de Houtstraat is ondertussen terug opengesteld en zal verder omgeleid worden langs de voetbalpleinen van KVK Wellen

  • De aannemer heeft eveneens geïnvesteerd in een bijkomende werftoegang tussen de Langenakker en de Zonneveldweg. Op die manier probeert men de hinder van het werfverkeer voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en wordt ook de bereikbaarheid verhoogd.

  • Tot slot werd al enige tijd geleden de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/uur. Dit zowel op het traject van de werken (Zonneveldweg) als op de omleidingswegen (Plattestraat, Loystraat en Langenakker). De politie zal regelmatig toezicht uitoefenen op de naleving van deze snelheidsbeperking.

 

Meer info over de werken aan de Zonneveldweg lees je hier.