wegenwerken Zonneveldweg

 

Volgende fase van start vanaf 7 augustus

Vanaf dinsdag 7 augustus 2018 is de aannemer begonnen aan de volgende fase van de werken op de Zonneveldweg. Dit betekent dat er gewerkt zal worden aan de Zonneveldweg tussen de Rode Kruisstraat en de Loystraat. De omleiding Bosstraat-Plattestraat-Langenakker-Loystraat blijft gelden in beide richtingen.

Door de werken zullen de Rode Kruisstraat en de Herstalstraat doodlopend zijn aan de zijde van de Zonneveldweg. Deze straten zijn bijgevolg eveneens niet meer toegankelijk vanaf de Zonneveldweg. De Rode Kruisstraat kan worden bereikt via de Langenakker. De Herstalstraat is bereikbaar via Kukkelberg.

 

Vanaf 2 juli wijziging omleiding Zonneveldweg (N777)

Eind juni zullen de werken aan de Zonneveldweg afgerond zijn voor wat betreft de zone tussen de rotonde en de Plattestraat.

Hierdoor zal vanaf maandag 2 juli 2018 een kortere omleidingsroute gelden. De verkorte omleiding loopt volgens het traject Zonneveldweg - Plattestraat  - Langenakker - Loystraat en dit in beide richtingen.

De bussen van De Lijn volgen vanaf 2 juli ook de verkorte omleiding. De halte ‘Plattestraat’ op de Zonneveldweg wordt weer in gebruik genomen. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Plattestraat’ vervalt. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Rode Kruisstraat’ blijft wel behouden.

Vanaf 6 augustus 2018 zullen de werken aanvangen op de zone tussen de Rode Kruisstraat en de Loystraat. Hierdoor zullen de Rode Kruisstraat en de Herstalstraat doodlopend zijn aan de zijde van de Zonneveldweg. Deze straten zijn vanaf 6 augustus tijdelijk niet meer toegankelijk vanaf de Zonneveldweg. De Rode Kruisstraat kan worden bereikt via de Langenakker. De Herstalstraat is bereikbaar via Kukkelberg.

Klik op het plan voor een grotere afbeelding

 

Tijdelijk bijkomende verkeersmaatregelen om de veiligheid op de omleidingswegen van de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg te verbeteren.

Door de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg ondervinden de bewoners van de omliggende wegen, langs waar het verkeer wordt omgeleid, meer hinder. Daarom worden er - na overleg tussen de gemeente, de lokale politie en aannemer Besix - op de Langenakker, Loystraat, Plattestraat en Houtstraat bijkomende maatregelen genomen. Met als doel de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast voor de omwonenden verminderen.

De gemeente, de politie en de aannemer willen met deze extra inspanningen tegemoet komen aan de terechte bezorgdheden van de buurtbewoners. Een aantal maatregelen zijn al in voege, anderen zullen deze week uitgewerkt worden.

Concreet zijn en worden volgende maatregelen genomen:

  • Op de Langenakker, weggedeelte tussen de Plattestraat en Loystraat, worden wegversmallingen (3 in totaal) aangelegd ter hoogte van huisnummers 5, 17-19 en 41. Deze worden ingericht d.m.v. plastic paaltjes waarbij er nog ruimte gelaten wordt aan fietsers om achter de paaltjes door te rijden. Het uitrijdend verkeer (richting Loystraat) krijgt hierbij voorrang.

  • Op de Houtstraat komt er ter hoogte van KVK een zelfde wegversmalling met een verkeerskussen er tussen.

  • De trage verbindingsweg tussen de Langenakker en de Houtstraat is ondertussen terug opengesteld en zal verder omgeleid worden langs de voetbalpleinen van KVK Wellen

  • De aannemer heeft eveneens geïnvesteerd in een bijkomende werftoegang tussen de Langenakker en de Zonneveldweg. Op die manier probeert men de hinder van het werfverkeer voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en wordt ook de bereikbaarheid verhoogd.

  • Tot slot werd al enige tijd geleden de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/uur. Dit zowel op het traject van de werken (Zonneveldweg) als op de omleidingswegen (Plattestraat, Loystraat en Langenakker). De politie zal regelmatig toezicht uitoefenen op de naleving van deze snelheidsbeperking.

 

Wijziging verkeerssituatie vanaf maandag 23 april.

De werken aan de N777-Zonneveldweg tussen de rotonde en de Plattestraat zijn reeds ver gevorderd. Het einde van deze fase is voorzien op 22 juni 2018. Weldra start reeds de volgende fase van de werken aan de Zonneveldweg. Het betreft hier de zone Plattestraat-Rode Kruisstraat. De werken aan deze fase zullen aanvangen op 23 april 2018 en duren tot halfweg december 2018. Bijgevolg zullen beide fases overlappen van 23 april tot en met 22 juni 2018. Tijdens deze periode loopt de werkzone van aan de rotonde tot aan de Rode Kruisstraat.

De fase Plattestraat-Rode Kruisstraat zal een aangepast verloop kennen. Tijdens deze fase zullen beide helften van de rijweg tegelijk worden opgebroken. Hierdoor kennen de werken een vlotter en veiliger verloop. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de asfaltering beter kan worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een betere en veiligere rijweg na afronding van de werken. De werkzone is bijgevolg afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer volgt in beide richtingen een omleiding Bosstraat-Plattestraat-Langenakkerstraat-Loystraat. Zodra de werken tussen de rotonde en de Plattestraat zijn afgerond, wordt de omleiding ingekort tot Plattestraat (vanaf zijde Zonneveldweg)-Langenakkerstraat-Loystraat. Dit geldt eveneens in beide richtingen.

Deze werken zullen vanaf 23 april 2018 ook gevolgen hebben voor de bussen van De Lijn.

De haltes ‘Plattestraat’ en ‘Weg naar Kukkelberg’ worden niet bediend. Er worden twee nieuwe tijdelijke haltes voorzien op de Langenakker: één nabij de Plattestraat en één nabij de Rode Kruisstraat. De vroegere tijdelijke haltes vervallen. Na afronding van de werken tussen de rotonde en de Plattestraat, zal de vaste halte ‘Plattestraat’ (op de Zonneveldweg) weer in gebruik worden genomen en vervalt de tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Plattestraat’. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Rode Kruisstraat’ blijft in gebruik tot december 2018.

De bewoners van de werkzone tussen de Plattestraat en de Rode Kruisstraat zullen rekening moeten houden met eventuele hinder. De aannemer zal het nodige doen om de hinder te beperken. Na het opbreken van de bestaande rijweg, zal een tijdelijke rijstrook in steenslag worden aangelegd. De betrokken bewoners ontvangen hierover de nodige communicatie. De bewoners van de Zonneveldweg tussen de Rode Kruisstraat en de Loystraat kunnen hun woning tijdens deze fase steeds bereiken.