wegenwerken Zonneveldweg

N777 - Zonneveldweg : verandering verkeerssituatie

Rotonde is klaar

Je hebt het wellicht al gezien: de nieuwe rotonde op de N777 is bijna klaar! De volledige afronding is voorzien begin februari 2018.

De rotonde wordt vanaf dan opengesteld voor het verkeer in 3 richtingen: Bloemenstraat, Bosstraat en Vloeiherkstraat. Dit houdt in dat de verbinding Bosstraat - Bloemenstraat terug mogelijk is van en naar het centrum.

Geen verkeer tussen rotonde en Plattestraat

Vanaf 12 februari zet de aannemer de werken verder op de Zonneveldweg tussen de rotonde en de Plattestraat en zal de verkeerssituatie wijzigen!

De Zonneveldweg wordt afgesloten tussen de rotonde en de Plattestraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Bosstraat en de Plattestraat. Op de Plattestraat blijft de snelheidsbeperking van 50 km/u gelden.

Doorgaand verkeer via de werfzone is onmogelijk, zowel tijdens als buiten de werkuren.

Bewoners

Bewoners van de werkzone en bezoekers van het kerkhof zullen buiten de werkuren de werfzone kunnen binnenrijden via een rijstrook in steenpuin. De zijde (rotonde of Plattestraat) waarlangs men een bepaalde woning of het kerkhof kan bereiken, is veranderlijk naargelang de vordering der werken.

Tijdens de werkuren dient de werf om veiligheidsredenen zoveel mogelijk vermeden te worden.

BSGO De Eik

BSGO De Eik zal vanaf de krokusvakantie niet meer bereikbaar zijn via de Zonneveldweg. De school is vanaf dan enkel bereikbaar via de Kortestraat en de Bloemenstraat.

De Lijn

Voor bussen van De Lijn houdt dit in dat alle voorgaande omleidingen vervallen. De tijdelijke haltes aan het gemeentehuis en De Rijten verdwijnen vanaf 12 februari. De normale dienstregeling wordt hervat.

Enkel voor de halte ‘Plattestraat’ blijft de tijdelijke verplaatsing behouden. De Lijn volgt de voorziene omleiding via Plattestraat en Bosstraat.

Einde van de werken

De werken tussen de rotonde en de Plattestraat duren tot en met juni 2018.
 


 

Eerste fase werken Zonneveldweg

Je hebt ongetwijfeld gemerkt dat de eerste fase van de werken aan de Zonneveldweg volgens de voorziene planning van start gegaan zijn.

Momenteel is het einde van deze fase gepland voor begin juni 2018.

Welke werken voeren we in deze eerste fase uit?

  • We verplaatsen de nutsleidingen in de zone van de Blijde Hoek (kruispunt Bloemenstraat-Zonneveldweg) tot aan de Plattestraat.
  • We rusten het kruispunt uit met een rotonde, om zo de verkeersveiligheid te verhogen.
  • We voeren riolerings- en wegeniswerken uit op de Zonneveldweg tussen de rotonde en de Plattestraat.

gewijzigde verkeerssituatie en omleidingen

Gedurende deze periode worden de Bosstraat en de Bloemenstraat ter hoogte van het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer en worden doodlopende straten!

De Bloemenstraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer via de Kortestraat, het Dorpsplein en de Notelarestraat. Handelaars en scholen in de Bloemenstraat blijven steeds bereikbaar.
Het verkeer van de Bloemenstraat wordt omgeleid via de Dorpsstraat en Vloeiherkstraat.

Het verkeer van de Bosstraat wordt omgeleid via de Plattestraat.
Op de Plattestraat wordt de snelheid tijdens de werken verlaagd naar 50 km/u.

Op de Zonneveldweg en Vloeiherkstraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk zij het beurtelings met verkeerslichten.

De Lijn

Ook de Lijn volgt deze omleiding en heeft tijdelijke haltes voorzien. De juiste omleiding verschilt per lijn. Hiervoor kan je terecht op de website van De Lijn: www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/wellen#lijnen

Welke haltes zijn afgeschaft en waar de vervanghaltes zijn, vind je in onderstaande pdf's.

  • omleiding lijn 3 (ritten 5-11-19) - niet-bediende haltes download pdf
  • omleiding lijn 3 (ritten 1001-7-14-20-21-22-24) - niet-bediende haltes download pdf
  • omleiding lijn 3 (rit 8) - niet-bediende halte download pdf
  • omleiding lijn 3 (rit 15) en lijn 38 - niet-bediende haltes download pdf