wegenwerken Zonneveldweg

 

Nieuwe omleiding vanaf zaterdag 20 oktober 2018

Vanaf zaterdag 20 oktober 2018 start de volgende fase van de werken aan de N777-Zonneveldweg. De werkzone loopt van de Loystraat tot aan de gemeentegrens met Kortessem. De Loystraat zal tijdelijk niet toegankelijk zijn vanaf de Zonneveldweg. De bewoners van de Loystraat kunnen hun woning bereiken via de Langenakker.

Bijgevolg wordt ook de omleidingsroute aangepast voor het verkeer tussen Wellen en Kortessem. De nieuwe omleiding geldt van 20 oktober tot 22 december 2018. De omleiding loopt via Vrolingen en kent op bepaalde stukken eenrichtingsverkeer voor een vlottere doorstroming van het verkeer. De omleiding wordt doorlopend geëvalueerd in samenwerking met de politie.

De volgende routes gelden:

Van Wellen naar Kortessem:

Dorpsstraat (N754) - Notelarestraat (N754) – Appeystraat – Eivalstraat – Zangstraat – Mollekestraat – Kortessemstraat - Opeindestraat (N76)

Van Kortessem naar Wellen:

Opeindestraat (N76) – Kortessemstraat – Steenweg Vrolingen – Nutstraat – Notelarestraat (N754) – Dorpsstraat (N754)

 

Bijkomende maatregelen

Volgende straten worden tijdelijk eenrichtingsverkeer

 • Kortessemstraat van Mollekestraat tot Steenweg Vrolingen
 • Mollekestraat van Zangstraat tot Kortessemstraat
 • Zangstraat van Kortessemstraat tot Mollekestraat

Op de Kortessemstraat worden 3 wegversmallingen aangelegd ter hoogte van huisnummers 39, 43 en 57. Deze worden ingericht door middel van plastic paaltjes waarbij er nog ruimte gelaten wordt voor fietsers om achter de paaltjes door te rijden.

Het doorgaand zwaar vervoer wordt omgeleid via Borgloon en rijdt niet via Vrolingen.

 

Gevolgen openbaar vervoer De Lijn:

Aan de Zonneveldweg in Wellen vinden werken plaats van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 21 december 2018. Daarom worden verschillende haltes op deze straat niet bediend:

 • Kortessem – Weg naar Opeinde
 • Wellen – Langenakkerstraat
 • Wellen – Weg naar Kukkelberg
 • Wellen – Plattestraat

Op schooldagen rijdt er een pendelbus.

Alternatieven voor de heenrit

Op schooldagen rijdt er een pendelbus. Deze haalt je ’s morgens op aan een tijdelijke halte (kruispunt van de Langenakkerstraat en de Rode Kruisstraat) en aan de halte Wellen – Plattestraat. Daarna rijdt de pendelbus naar Wellen – Basisschool of naar Wellen – Gemeentehuis. Hier kan je overstappen op lijn 3 en lijn 38.

En voor de terugrit

Op woensdagmiddag en op de andere schoolavonden (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag) kan je opstappen op de pendelbus aan Wellen – Gemeentehuis, Wellen – Basisschool of Wellen – Blijde Hoek. De pendelbus rijdt dan naar de halte Wellen – Plattestraat en naar de tijdelijke halte op Langenakkerstraat.

Voor meer informatie en de dienstregeling van de pendelbus kan je terecht op www.delijn.be/wellen.

dienstregeling van de pendelbus van en naar de lijnen 3 en 38.pdf

 

Tijdelijk bijkomende verkeersmaatregelen om de veiligheid op de omleidingswegen van de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg te verbeteren.

Door de wegenis- en rioleringswerken in de Zonneveldweg ondervinden de bewoners van de omliggende wegen, langs waar het verkeer wordt omgeleid, meer hinder. Daarom worden er - na overleg tussen de gemeente, de lokale politie en aannemer Besix - op de Langenakker, Loystraat, Plattestraat en Houtstraat bijkomende maatregelen genomen. Met als doel de verkeersveiligheid verbeteren en de overlast voor de omwonenden verminderen.

De gemeente, de politie en de aannemer willen met deze extra inspanningen tegemoet komen aan de terechte bezorgdheden van de buurtbewoners. Een aantal maatregelen zijn al in voege, anderen zullen deze week uitgewerkt worden.

Concreet zijn en worden volgende maatregelen genomen:

 • Op de Langenakker, weggedeelte tussen de Plattestraat en Loystraat, worden wegversmallingen (3 in totaal) aangelegd ter hoogte van huisnummers 5, 17-19 en 41. Deze worden ingericht d.m.v. plastic paaltjes waarbij er nog ruimte gelaten wordt aan fietsers om achter de paaltjes door te rijden. Het uitrijdend verkeer (richting Loystraat) krijgt hierbij voorrang.

 • Op de Houtstraat komt er ter hoogte van KVK een zelfde wegversmalling met een verkeerskussen er tussen.

 • De trage verbindingsweg tussen de Langenakker en de Houtstraat is ondertussen terug opengesteld en zal verder omgeleid worden langs de voetbalpleinen van KVK Wellen

 • De aannemer heeft eveneens geïnvesteerd in een bijkomende werftoegang tussen de Langenakker en de Zonneveldweg. Op die manier probeert men de hinder van het werfverkeer voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en wordt ook de bereikbaarheid verhoogd.

 • Tot slot werd al enige tijd geleden de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/uur. Dit zowel op het traject van de werken (Zonneveldweg) als op de omleidingswegen (Plattestraat, Loystraat en Langenakker). De politie zal regelmatig toezicht uitoefenen op de naleving van deze snelheidsbeperking.