WEGENWERKEN ZONNEVELDWEG

23/06/2018
 

Vanaf 2 juli wijziging omleiding Zonneveldweg (N777)

Eind juni zullen de werken aan de Zonneveldweg afgerond zijn voor wat betreft de zone tussen de rotonde en de Plattestraat.

Hierdoor zal vanaf maandag 2 juli 2018 een kortere omleidingsroute gelden. De verkorte omleiding loopt volgens het traject Zonneveldweg - Plattestraat  - Langenakker - Loystraat en dit in beide richtingen.

De bussen van De Lijn volgen vanaf 2 juli ook de verkorte omleiding. De halte ‘Plattestraat’ op de Zonneveldweg wordt weer in gebruik genomen. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Plattestraat’ vervalt. De tijdelijke halte ‘Langenakker nabij Rode Kruisstraat’ blijft wel behouden.

Vanaf 6 augustus 2018 zullen de werken aanvangen op de zone tussen de Rode Kruisstraat en de Loystraat.

Hierdoor zullen de Rode Kruisstraat en de Herstalstraat doodlopend zijn aan de zijde van de Zonneveldweg. Deze straten zijn vanaf 6 augustus tijdelijk niet meer toegankelijk vanaf de Zonneveldweg. De Rode Kruisstraat kan worden bereikt via de Langenakker. De Herstalstraat is bereikbaar via Kukkelberg.