WINKEL LOKAAL

05/06/2020

Aanmelding voor ondersteuning lokale economie.

De gemeente heeft zoveel mogelijk ondernemers, zelfstandigen, handelaars en vrije beroepen met een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie. Het kan voorvallen dat we iemand over het hoofd hebben gezien. Vandaar dat we de meest essentiële en dringende zaken via deze weg nogmaals willen herhalen:

Wil je dat er in jouw zaak met de gedigitaliseerde Wellense cadeaubon kan worden betaald?

Meld je dan aan via email op info@wellen.be en dit ten laatste op 10 juni 2020. Vermeld hierbij de naam van de zaak, het adres, ondernemings/BTWnummer, bankrekeningnummer, contactpersoon en telefoonnummer. Vermits we een flyer bij de cadeaubon wensen te voegen met daarop de deelnemende ondernemers, mag je het logo eveneens bijvoegen. De cadeaubon zal geautomatiseerd worden verwerkt, wat de administratieve last erg beperkt. De uitbetaling van de bonnen wordt hierdoor versneld.

onkostenvergoeding aanvragen

Alle Wellense ondernemers, zelfstandigen, handelaars en vrije beroepen die maatregelen hebben genomen in het kader van de coronacrisis, kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding van 100 € aanvragen. Hiervoor moet je de verklaring op eer invullen en ondertekend terugbezorgen aan de gemeente, ten laatste op 30 juni 2020. De verklaring op eer vind je hieronder. Hierop zijn de specifieke toekenningsvoorwaarden vermeld.

verklaring op eer.pdf