woensdag 19 april 2017

 

Buitenspeeldag

voor alle kinderen van het lager onderwijs

begeleiding door monitoren van KSA - Scouts en Speelpleinwerking

14u  - 17u (vrije in- en uitlooop)
Finse piste naast sporthal De Bloken

GRATIS

 

Bloemsenwandeltocht

WWC De Bokkerijders

starten tussen 7u30 en 15u

De Meersche (Molenstraat 6 - Wellen)

Klik op de flyer voor meer info.