zondag 28 april 2019

Start nieuwe lessenreeks Bewegingsschool

10u-11u 
Sporthal De Bloken

The Dancing Friends 

De Meersche