Bekendmakingen

Onder deze rubriek vind je de bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester. Dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst maken hier de openbare onderzoeken bekend van bouwdossiers en milieuvergunningen..

 

De openbare onderzoeken van Vlaanderen worden ook hier gepubliceerd.

Bekendmaking openbaar onderzoek - Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Limburg

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2017 tot 30 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel. Het dossier kan tevens geraadpleegd worden op www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.