Carnaval

 

Elk jaar op vette dinsdag vieren we carnaval met een grootse lichtstoet. Deze lichtstoet trekt door grote delen van Wellen. Carnaval brengt daardoor heel wat verkeerswijzigingen met zich mee.

 

vorming stoet

aan café het Molleke en café XA4 in Vrolingen

vertrek

de lichtstoet vertrekt om 20u11 aan café het Molleke

parcours

Zangstraat - Steenweg Vrolingen - Nutstraat - Notelarestraat - Appeystraat - Bloemenstraat - Kortestraat - Bloemenstraat - Vloeiherkstraat - Dorpsstraat - Dorpsplein

ontbinding

Dorpsplein Wellen

inkom

3 EURO

organisatie

C.V. De Weerelt