Over Wellen

Ontstaan

Wellen ontstond vermoedelijk in de Frankische tijd (5e-7e eeuw), toen veeboeren zich vestigden aan de Herk.

Naamgeving

De naam Wellen is volgens sommige historici afgeleid van het Middelnederlandse ‘welle’, wat bron of put betekent.
Anderen beweren dat Wellen een verbastering is van het Latijnse ‘villina terra’, wat ‘landbouwuitbating’ betekent.

Geschiedenis

In de Middeleeuwen en tijdens het Ancien Régime was de ‘Loonse heerlijkheid’ Wellen (deel van het Land van Loon) zowel op administratief, juridisch als kerkelijk vlak afhankelijk van de abdij van Munsterbilzen.
Tijdens het Ancien Régime bestond de parochie Wellen uit drie dorpen: Wellen, Vrolingen (dat toebehoorde aan de heren van Meldert) en Abswellen (viel onder de proosdij van Maaseik).