Elektronische identiteitskaart

< terug

eID

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met jouw identiteitskaart kan je ook jouw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar geldig.
De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig.

De identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.

In de eID zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat:

een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kan bevestigen wanneer je een kaartlezer gebruikt.
een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen onder elektronische documenten.

Je kan de eID alleen gebruiken met jouw persoonlijke PIN-code.

Bij de aanvraag van een eID krijg je een brief met jouw PIN- en PUK-code. Bewaar deze brief zeer goed. Je hebt de PIN-code (Personal Identification Number) nodig om jouw eID te gebruiken (vergelijk het met de code van jouw bankkaart of mobiele telefoon).
Je hebt de PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om jouw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als je na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code hebt ingetypt).

Als je de brief met de codes bent kwijtgeraakt kan je de PIN- en PUK-code opnieuw aanvragen.

prijs
procedure
 
gewone procedure (± 3 weken)
 17,40 EURO
dringende spoedprocedure (48u)*
120,60 EURO
zeer dringende spoedprocedure (24u)*
186,00 EURO

* De aanvraag moet voor 15u verzonden zijn!

procedure

De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor een oproepingskaart. Je kan ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij de dienst bevolking van uw gemeente.

Meld je met de oproepingskaart aan bij de gemeente van jouw hoofdverblijfplaats. Bij de aanvraag van een eID moet je aangeven of je de 'elektronische handtekening' wilt gebruiken. Je krijgt dan ook een PIN-code en PUK-code.

3 tot 4 weken na de aanvraag krijg je een brief die meldt dat jouw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:
 • bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart
 • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover je gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.

Opgelet: als Belg ben je nog steeds verantwoordelijk om jouw eigen identiteitsdocumenten te beheren dus is het zeer belangrijk om de vervaldatum in het oog te houden. Mocht je zien dat u de vervaldatum bijna bereikt hebt (bv. nog 3 weken geldig) en nog geen oproepingskaart hebt ontvangen, dan kan je uit eigen beweging een nieuwe kaart komen aanvragen. De oproepingskaart kan immers zoek of ergens tussen geraakt zijn.

Wat meenemen bij de aanvraag van jouw elektronische identiteitskaart?
 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan
 • je huidige identiteitskaart. Als je jouw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.
Wat meebrengen bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart:
 • het betalingsbewijs
 • jouw oude identiteitskaart
 • de uitnodiging die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen.

Uitzondering: Als de aanvrager door gezondheidsredenen zich niet meer kan begeven tot aan de dienst burgerzaken, kan je de dienst burgerzaken contacteren voor een alternatieve aanvraagprocedure.