Veiligheid

Hieronder vind je meer info over:

 

Help Politiezone kanton Borgloon bij het uitstippelen van haar veiligheidsbeleid!

Politiezone kanton Borgloon organiseert in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen van Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s, genaamd de veiligheidsmonitor.

Via dit kanaal worden de burgers bevraagd over hun onveiligheidsgevoel maar ook over specifieke buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Jouw  inbreng en de verzamelde gegevens in het algemeen bevatten heel wat waardevolle informatie, die helpen bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de politiezone. Het is belangrijk om de mening van de burgers te kennen over veiligheid en leefbaarheid om een beleid te kunnen ontwikkelen dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de inwoner.

Op basis van een aantal criteria werden inwoners geselecteerd om deel te nemen aan deze bevraging. Het is de bedoeling om op basis van deze steekproef de resultaten van de bevraging te kunnen veralgemenen naar alle inwoners van de politiezone toe. Medewerking is dus van groot belang!

Wij vragen dan ook aan iedereen om deze veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. De verschillende vragenlijsten zullen vanaf half maart per post opgestuurd worden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt en zijn van groot belang voor de waarde van het onderzoek!

Meer informatie:

Politiezone kanton Borgloon
Annekatrien Gacoms
Adviseur
T. 011 49 44 03

M. beleid@pzloon.be