Kids-ID

< terug

Kids-ID

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger onder de 12 jaar:

  • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
  • Ook de namen van de ouders staan erop.
  • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig.
De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is het kind ondertussen 12 jaar geworden.
De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland.

De Kids-ID is in het buitenland:
  • Geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
  • Verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kan, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

prijs
procedure
 
gewone procedure (± 3 weken)
 6,20 EURO
dringende spoedprocedure (48u)*
111,50 EURO
zeer dringende spoedprocedure (24u)*
176,90 EURO

* De aanvraag moet voor 15u verzonden zijn!

procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven.Om een Kids-ID aan te vragen, moet je het ouderlijk gezag hebben over het kind en samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Na de aanvraag van een Kids-ID krijg je een brief met de PIN- en PUK-code. Daarnaast staat er op deze brief een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem Hallo Ouders te activeren.

Neem deze PIN- en PUK-code mee bij het afhalen en activeren van de Kids-ID. Ook moet het kind aanwezig zijn in het gemeentehuis.