PEFC-label

Denk aan onze bossen, koop hout en papier met PEFC-label

Wereldwijd staan de bossen onder druk. Kostbare bosoppervlakte verdwijnt zienderogen. Dat probleem kunnen we alleen aanpakken met duurzaam bosbeheer. Verantwoorde houtwinning is daarin een onmisbaar puzzelstuk.

Wat is PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam bosbeheer. De PEFC-boscertificatie garandeert de legale en duurzame herkomst van hout en papier. Het is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld, met meer dan 260 miljoen hectare gecertificeerde bosoppervlakte. In die gebieden werkt men actief aan het evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos.

Wat kan je zelf doen?

Jij kan zelf ook meewerken aan de toekomst van onze bossen. Dat kan heel eenvoudig door bij je aankopen te letten op het PEFC-label. Producten die dat label dragen, komen uit een duurzaam beheerd bos. Het gaat daarbij vooral om hout en papier (zoals printpapier, ramen en deuren, schommels, banken, …). Meestal vind je het label op het product zelf, of op de verpakking. Als dat niet zo is, verschijnt op je factuur welke producten PEFC-gecertificeerd zijn.

Wist je bovendien dat je PEFC-gelabelde producten met ecocheques kan kopen?

Zoek PEFC-gecertificeerde bedrijven en producten op via www.ikzoekpefc.be of vraag gratis de papieren gids aan via info@pefc.be.

PEFC Belgium sensibiliseringsfilmpje