rijbewijzen

België

In België zijn momenteel 4 modellen van rijbewijzen in omloop:

  • De papieren modellen (1, 2, 3) blijven onbeperkt geldig.
  • Het elektronische Europese rijbewijs (bankkaartmodel) moet je na 10 jaar verlengen op het gemeentehuis. Daarvoor moet je alleen een verklaring van medische geschiktheid ondertekenen (zonder verplicht medisch onderzoek).
  • Vrachtwagen- en buschauffeurs laten hun rijbewijs om de 5 jaar verlengen en ondergaan daarvoor een medisch onderzoek.

Europese Unie

Binnen de Europese Unie zijn alle bovenstaande rijbewijzen geldig.  Toch kan je met de papieren modellen in de problemen geraken in andere landen van de EU. Daarom heb je in het buitenland best een bankkaartmodel op zak. Bij de dienst rijbewijzen kan je je papieren rijbewijs laten vervangen door een elektronisch model (kostprijs: 25 euro).

Neem volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart
  • je geldig Belgisch rijbewijs

Opgelet!
Voorlopige rijbewijzen en documenten worden niet erkend in andere EU- landen.

Internationaal

Voor landen die het Europese rijbewijs niet erkennen, moet je een internationaal rijbewijs aanvragen bij de dienst rijbewijzen (kostprijs: 20 euro).

Neem volgende documenten mee:

  • een recente pasfoto
  • je identiteitskaart
  • je geldig Belgisch rijbewijs

Je internationaal rijbewijs is drie jaar geldig. Als je nationaal rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Opgelet!
In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België.