School- & studietoelage

Naar school gaan, brengt extra uitgaven met zich mee: een nieuwe boekentas, schoolboeken, schoolreizen, …

Een school- of studietoelage geeft je een financieel duwtje in de rug: er is een studietoelage voor het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), het secundair onderwijs en het hoger onderwijs.

Of je in aanmerking komt, is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen dat fiscaal ten laste is van het gezin. Daarnaast zijn er nog voorwaarden op vlak van nationaliteit of verblijfsvoorwaarden, erkende opleiding en aanwezigheid op school.

 

Voor meer info en hulp bij het invullen van de aanvraag kan je terecht op:

www.studietoelagen.be
• Het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag van 9u - 19u).
• Het secretariaat van jouw school.
• Afdeling studietoelagen Limburg (Universiteitslaan 1, Hasselt: maandag- en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30).
• Sociaal Huis Ocmw Wellen (Dorpsstraat 26b, Wellen, 012 44 01 50).