Wilde bijen

 

Hoe help je wilde bijen in jouw tuin?

Veel plantensoorten rekenen op bijen om zich voort te planten via bestuiving. Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de jongste jaren sterk achteruit. Wat kan jij doen voor de wilde bijen in jouw tuin?

 

Bestel 1 gratis bloemenzaadmengsel

Een extra aanbod aan geschikte bloemplanten in je tuin is voor de wilde bijen zeer welkom. Om het aanbod aan nectar- en stuifmeelbronnen in de Wellense tuinen te vergroten, biedt de gemeente aan de inwoners de keuze uit twee gratis bloemenzaadmengsels aan:

bloemenmengsel 1: Meer natuur voor pittig fruit

Bloemenmengsel voor een (middelhoge) bloemenweide met een 20-tal plantensoorten, zoals gele ganzenbloem, gewoon knoopkruid, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, gewone brunel, wilde peen, slangenkruid, rode klaver en enkele grassen.

 

bloemenmengsel 2: Nectar onder het maaimes

Bloemenmengsel voor een (kort) bloemrijk grasland met een 13-tal plantensoorten, zoals pinksterbloem, witte klaver, gewone brunel en gewoon biggenkruid.

bestellen

Je kan één van de twee bloemenzaadmengsels bestellen tot en met 16 maart 2018. Bestellen is mogelijk, zolang de voorraad strekt. De tuinoppervlakte, waarvoor zaad besteld kan worden, wordt beperkt tot maximum 50 m2.

Bezorg het ingevulde bestelformulier aan de milieudienst op het gemeentehuis of per mail via karolien.brauns@wellen.be of geef je bestelling nu door via het e-loket.

bestelformulier bloemenzaad voor wilde bijen.pdf

afhalen

Je kan de bestelling vanaf 2 april 2018 afhalen op de milieudienst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en dankzij financiële steun van Interreg en de provincie Limburg.
 


Nestkasten voor de wilde bijen

Met ons bijenproject willen we meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen. Dat doen we met gerichte maatregelen op vlak van nestgelegenheid en voedselaanbod in en rond fruitteeltbedrijven. Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren al snel een aantal fruittelers die bijen willen inschakelen voor de bestuiving van fruitbloesems. In totaal komen er 600 nestkasten in de Haspengouwse boomgaarden.

De eerste nestkasten werden op 1 maart 2016 opgehangen bij Peter Neiss in Ulbeek. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, burgemeester Els Robeyns en schepen Kristien Treunen hielpen bij de installatie.