Wilde bijen

 

De populatie wilde bijen (solitaire bijen en hommels) en honingbijen slinkt wereldwijd. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn een gebrek aan nectar- en stuifmeelbronnen, pesticiden, klimaatverandering en ziektes. Deze diertjes zijn nochtans broodnodig voor de bestuiving van allerlei plantensoorten en voedselgewassen.

De gemeente onderneemt actie om de wilde bij te helpen.
 

gratis bloemenzaadmengsel

Haal zelf meer bijen naar je tuin

Je kan de bijenpopulatie zelf een handje toesteken door de juiste planten in je tuin te zetten. Om de Wellenaars daarbij te helpen, biedt de gemeente alle inwoners per adres 1 gratis bloemenzaadmengsel naar keuze aan:

 

bloemenmengsel 1: Meer natuur voor pittig fruit

Bloemenmengsel voor een (middelhoge) bloemenweide met een 20-tal plantensoorten, zoals gele ganzenbloem, gewoon knoopkruid, gewone margriet, muskuskaasjeskruid, gewone brunel, wilde peen, slangenkruid, rode klaver en enkele grassen.

 

bloemenmengsel 2: Nectar onder het maaimes

Bloemenmengsel voor een (kort) bloemrijk grasland met een 13-tal plantensoorten, zoals pinksterbloem, witte klaver, gewone brunel en gewoon biggenkruid.

bestellen

Je kan één van de twee bloemenzaadmengsels bestellen tot en met 20 maart 2017.

Bestellen is mogelijk, zolang de voorraad strekt. De tuinoppervlakte, waarvoor zaad besteld kan worden, wordt beperkt tot max. 50 m2.

Bezorg het ingevulde bestelformulier aan de milieudienst op het gemeentehuis of per mail via karolien.brauns@wellen.be of geef je bestelling door via het e-loket.

bestelformulier bloemenzaad voor wilde bijen.pdf

afhalen

Vanaf 3 april kan je jouw bestelling afhalen bij de milieudienst tijdens de openingsuren.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en dankzij financiële steun van Interreg en de provincie Limburg.

 

Nestkasten voor de wilde bijen

Met ons bijenproject willen we meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen. Dat doen we met gerichte maatregelen op vlak van nestgelegenheid en voedselaanbod in en rond fruitteeltbedrijven. Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren al snel een aantal fruittelers die bijen willen inschakelen voor de bestuiving van fruitbloesems. In totaal komen er 600 nestkasten in de Haspengouwse boomgaarden.

De eerste nestkasten werden op 1 maart 2016 opgehangen bij Peter Neiss in Ulbeek. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, burgemeester Els Robeyns en schepen Kristien Treunen hielpen bij de installatie.