Bekendmakingen

Onder deze rubriek vind je de bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester. Dienst Omgeving maakt hier de openbare onderzoeken bekend van bouwdossiers en milieuvergunningen.

 

bekendgemaakt op website op 13.12.2018

bekendgemaakt op website op 04.01.2019

bekendgemaakt op website op 07.01.2019