Bouwvergunning aanvragen

De wetgeving op de ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt bepaald wanneer u een vergunning moet aanvragen:

 • Het optrekken of plaatsen van een constructie (woning, loods, bedrijfgsgebouw, enz.)
 • Het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat.
 • Het afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een constructie.
 • Ontbossen van met bomen begroeide oppervlakten.
 • Kappen van hoogstammige, alleenstaande bomen.
 • Wijzigen van het reliëf van de bodem.
 • Wijzigen van het aantal woongelegenheden van een gebouw.
 • Gebruiken, aanleggen of inrichten van een perceel voor het:
  • Opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval.
  • Parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens.
  • Plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens en kampeerwagens:
   • Geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed.
   • Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen.
  • Een zwembad.
  • Een golfterrein.
  • Een tennisveld.
  • Een voetbalveld.

Eenvoudige dossiersamenstelling

Wanneer de werken voldoen aan een aantal voorwaarden is de tussenkomst van een architect niet verplicht. De aanvrager mag zelf zijn plannen uittekenen. Het aanvraagformulier en alle andere nodige documenten kunt u verkrijgen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening of downloaden op de website van de Vlaamse Overheid.

Uitgebreide dossiersamenstelling

Voor een aantal werken en handelingen heeft u wel de medewerking van een architect nodig. Hij/zij tekent de plannen en zorgt voor de samenstelling van uw dossier.