Onze werking

 

Ouderparticipatie

Bij de inschrijving van een nieuw kindje nemen we uitgebreid de tijd om de gewoonten en eigenheden van uw kindje te leren kennen, zodat de opvang zo vlot mogelijk verloopt. Daarom lassen we steeds minstens twee wenmomenten in. 

Tijdens het verblijf zijn kinderbegeleiders en ouders partners in de opvoeding van de kinderen: 

  • De kinderbegeleiders informeren de ouders dagelijks over de ontwikkeling van het kind in het kinderdagverblijf.

  • In het zogenaamde ‘volgboekje’, een persoonlijk heen- en weerboekje, rapporteren we over welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.

  • Gedurende de gehele opvangperiode ontvang je vier keer een tevredenheidsmeting. Op basis van deze feedback kunnen we onze kwaliteit nog verhogen.

  • Tenslotte worden de ouders regelmatig uitgenodigd op een gezamenlijk ontmoetingsmoment.
     

Opvangplan

Om kwalitatieve opvang te garanderen, worden de aanwezigheden van de kinderen tijdig op voorhand gepland. Bij de inschrijving spreken we met de ouders een opvangplan af.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Een vast opvangplan: hierbij schrijft de ouder in op steeds vaste, terugkerende dagen.

  • Een variabel opvangplan: dit opvangplan is voor de ouders met een wisselend uurrooster.

Maandelijks ontvangt iedere ouder hierover een mail.

Extra opvangmomenten gedurende de maand, die afwijken van het afgesproken opvangplan, kunnen enkel indien deze aangevraagd zijn bij de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf en indien dit haalbaar is voor het personeel.

Wij houden eraan dat kinderen minimaal drie dagdelen per week (minstens 1,5 dag of 3 halve dagen) naar het kinderdagverblijf komen. Deze minimumaanwezigheid is belangrijk voor de aanpassing en gehechtheid van het kind.
 

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement in te kijken.