Werking

De werking van de OCMW's is vastgelegd in de OCMW-wet van 8 juli 1976.

Het OCMW van Wellen bestaat uit 3 bestuursorganen:

  • Raad voor Maatschappelijk Welzijn: staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW.

  • Vast Bureau: het Vast Bureau wordt aangesteld door de Raad en staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

  • Bijzonder Comité Sociale Dienst: het Bijzonder Comité Sociale Dienst wordt aangesteld door de Raad en heeft welomschreven bevoegdheden die betrekking hebben op de sociale dienst.

 

Huishoudelijk reglement OCMW

Klik hier om het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Wellen in te kijken.

(OCMW Raad 2015-02-02 - bekendmaking en publicatie op website 2015-04-27)

 

Deontologische code OCMW raadsleden

Klik hier om de deontologische code van de OMCW raadsleden van Wellen in te kijken.

(OCMW Raad 2015-02-02 - bekendmaking en publicatie op website 2015-04-27)

 

huishoudelijk reglement.pdf

deontologische code.pdf