Organisatie evenementen & feesten

Gemeente Wellen wil haar inwoners stimuleren om elkaar te ontmoeten.
Daarom verhuurt de gemeente diverse feestzalen en materialen.

 

buurtfeesten:

Wil je een buurtfeest aanvragen? Dat kan ook via het E-loket. Verzend het formulier online en wij nemen contact met jou op.
 
Opgelet: Het invullen van een online aanvraagformulier is niet hetzelfde als een contract. Er dient nog steeds een contract opgemaakt en ondertekend te worden.

 

fuiven - bals & dansfeesten:

Het aanvraagformulier voor de organisatie van fuiven, bals en dansfeesten vind je hier.
Vul het naar behoren in en bezorg het aan Jo Billen.

 

Voor meer informatie & reserveringen neem je best contact op met:

Jo Billen

T.    012 67 07 11
G.   0496 54 40 46