Bijzonder Comite Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst heeft de bevoegdheid beslissingen te nemen die betrekking hebben op de sociale dienst.

Zo is het Bijzonder Comité bijvoorbeeld belast met de afhandeling van alle financiële steunaanvragen onder welke vorm ook : leefloon, gewone financiële steun, steun aan vreemdelingen, huurwaarborgen, voorschotten op sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, voorschotten op pensioen, stookoliepremies, bedeling warme maaltijden, mantelzorgtoelagen, enz.

De maatschappelijk assistentes van de sociale dienst lichten de dossiers toe tijdens deze vergaderingen. Zij hebben echter geen stemrecht noch raadgevende stem.

De vergaderingen van het Bijzonder Comité vinden maandelijks plaats en zijn niet toegankelijk voor publiek. De voorzitter van de het OCMW is van rechtswege ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij neemt ook deel aan de stemming.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW van Wellen telt 5 leden:

  • Bleus Tania, CD&V, Bosstraat 27/B, 3830 Wellen
  • Martens Eric, SPA-ROB, Herstalstraat 9, 3830 Wellen 
  • Menten Tony, Open VLD, Notelarestraat 39, 3830 Wellen
  • Vanbrabant Mathy, SPA-ROB, Appeystraat 32, 3830 Wellen
  • Wijnants Linda, SPA-ROB, Zonneveldweg 56, 3830 Wellen