Raad

De Raad staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW van Wellen en is het belangrijkste orgaan in het OCMW.

De Raad neemt in principe alle beslissingen. De OCMW-wet laat echter toe dat de beslissingsbevoegdheid tot sommige materies worden toevertrouwd aan het Vast Bureau en aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

De leden van de Raad worden gekozen door de gemeenteraadsleden. Hun aantal staat in verhouding tot het bevolkingscijfer en bedraagt 9, 11, 13 of 15. De Raad mag voor maximum één derde uit gemeenteraadsleden bestaan. De voorzitter van het OCMW wordt verkozen uit de leden van de Raad.

De Raad vergadert minstens eenmaal per maand op de zetel van het OCMW. Deze vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van de behandeling van agendapunten betreffende persoonsgebonden materies.

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissing moet minstens de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen.

De Raad van het OCMW van Wellen bestaat uit 9 raadsleden:

  • Bijloos Sonja, SPA-ROB, Rode Kruisstraat 8, 3830 Wellen
  • Bleus Tania, CD&V, Bosstraat 27/B, 3830 Wellen
  • Briers Gerry, NVA, Russeltstraat 9, 3830 Wellen
  • Coenen Noëlla, Open VLD, Tulpenlaan 17, 3830 Wellen
  • Martens Eric SPA-ROB, Herstalstraat 9, 3830 Wellen
  • Menten Tony Open VLD, Notelarestraat 39, 3830 Wellen
  • Punie Ellen, SPA-ROB, Krikeldries 30, 3830 Wellen 
  • Vanbrabant Mathy, SPA-ROB, Appeystraat 32, 3830 Wellen
  • Wijnants Linda, SPA-ROB, Zonneveldweg 56, 3830 Wellen